Αρχική

ΘΑΛΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“Συμβολή των Μυκορριζών στην Αειφορικότητα Οριακών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων – Ανάπτυξη Μυκορριζικών Εμβολίων"

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

TAYTOTHTA TOY ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της βιοποικιλότητας της φυλογένειας και της λειτουργικότητας (του ρόλου) των μυκορριζών σε επιλεγμένα κομβικής σημασίας φυτά αμμοθίνων και ημι-άνυδρων διαβρωμένων εδαφικών οικοσυστημάτων, που κινδυνεύουν από υποβάθμιση, ερημοποίηση αλλά και εισβολή μη γηγενών φυτικών ειδών, και η ανάδειξη/αξιοποίηση επιλεγμένων γηγενών στελεχών. Σε δεύτερο στάδιο , θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν εξειδικευμένα εμβόλια δενδρόμορφων μυκορριζικών μυκήτων (ΔΜΜ) που βελτιώνουν την συμπεριφορά και αντοχή των φυτών σε συνθήκες οσμωτικής καταπόνησης (αλατότητα/ξηρασία).

ΝΕΑ

7/11/2015 - Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου

31/12/2013 - Ολοκλήρωση του δεύτερου έτους

15/10/2013 - Εναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του προγράμματος

31/12/2012 - Ολοκλήρωση του πρώτου έτους του προγράμματος


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δράση 1: Περιγραφή και Ανάλυση των Οικοσυστημάτων
Δράση 2: Ποικιλότητα και Φυλογένεια των Μυκορριζικών Κοινοτήτων
Δράση 3: Επίδραση Μικτών Εμβολίων σε Επιλεγμένα Φυτά υπό Ελεγχόμενες Συνθήκες
Δράση 4: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Επιλεγμένων Εμβολίων
Δράση 5: Συντονισμός και Διαχείριση
Δράση 6: Διάχυση Αποτελεσμάτων

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Στο έργο συμμετέχουν 25 επιστήμονες από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιντούτα της Ελλάδας της Πολωνίας και του Καναδά.


1. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ....